PSX Extreme chwali się darmowym egzemplarzem czasopisma

Prasa konsolowa w Polsce była niegdyś bardzo bogata i obfitująca w ciekawe tytuły. W późniejszym okresie wraz z rosnąca popularnością Internetu zaczęła się sprowadzać wyłącznie do rywalizujących ze sobą NEO Plus i PSX Extreme. Niestety NEO Plus padł, ale PSX Extreme przetrwało. Choć w chwili obecnej wydawane od 1997 r. PSX Extreme nie jest jedynym polskim czasopismem konsolowym traktującym wyłącznie o konsolach (na szczęście!), to dzierży status tego najlepszego i legendarnego. Do dziś ukazało się blisko 250 numerów czasopisma.

Oto gracze otrzymali miły prezent w postaci bezpłatnego wydania pokazowego PSX Extreme. Zawiera ono aż 104 strony. Jest ono dostępne rzecz jasna w wersji elektronicznej. Pobrać je można jako plik .pdf ze strony internetowej Portalu PSX Extreme. LINK


Copyright by EmuSite Team; 2006-2019
Design by Patryk M. (patro)

All rights reserved.

statystyka